รวมภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีน

รวมภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีน

บทความนี้เราจะมาพูดถึงภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีนกันว่าเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีน คุณจำเป็นต้องจ่ายภาษีใดบ้างว่าแล้วก็อย่ามัวเสียเวลา เราไปหาคำตอบนั้นพร้อมๆ กันที่บทความ“รวมภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีน” นี้เลยรวมภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีน ภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีน คือ ภาษีอากรขาเข้า หมายถึงภาษีเงินได้ที่เป็นรายได้หลักของประเทศที่กรมศุลกากรนั้นถูกกำหนดให้เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บจากการนำเข้าสินค้าจากจีนหรือส่งออกสินค้าสู่ต่างประเทศซึ่งภาษีที่จะทำการจัดเก็บนั้น มีข้อบังคับดังนี้ คือหากเป็นการนำเข้าสินค้าจากจีนผ่านการถือเข้ามาเป็นของติดตัวสินค้าเหล่านั้นจะต้องมีมูลค่าต่ำกว่า 20,000 บาทกฎหมายจึงจะยกเว้นการชำระภาษีให้และหากเป็นสินค้าที่นำเข้าสินค้าจากจีนผ่านชิปปิ้ง สินค้านั้น ๆจะต้องมีมูลค่าที่รวมค่าประกันภัยและค่าขนส่งเกิน 1,500 บาทจึงจะเรียกเก็บค่าภาษีอากร แต่หากต่ำกว่า 1,500บาทนั้นจะได้รับการยกเว้นการเสียภาษีนั่นเอง ภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีน คือ ภาษีสรรพสามิต หมายถึงภาษีทีเรียกเก็บเฉพาะกลุ่มสินค้าที่มีเหตุผลที่จำเป็นจะต้องเสียภาษีเยอะกว่าสินค้าในกลุ่มอื่น ๆ ได้แก่สินค้าที่บริโภคแล้วอาจจะก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย สินค้าฟุ่มเฟือยสินค้าที่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น เครื่องดื่ม น้ำมัน รถยนต์เรือยอชต์ น้ำหอม เครื่องถักทอที่ทำมาจากขนสัตว์ สุราและยาสูบเป็นต้น ภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีน คือ ภาษีเพื่อมหาดไทยภาษีส่วนนี้นั้นจะต้องมีการเรียกเก็บต่อเมื่อเราได้มีการชำระภาษีสรรพสามิตเท่านั้นซึ่งสินค้าที่จะต้องเสียภาษีมหาดไทยก็จะเป็นสินค้ากลุ่มเดียวกันกับสินค้าในกลุ่มของภาษีสรรพาสามิตอันได้แก่ ไพ่ สุรา น้ำหอม แบตเตอรี่เป็นต้น และภาษีที่ต้องจ่ายเมื่อคุณสั่งเสื้อผ้าจากจีน ภาษีสุดท้าย คือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)เป็นภาษีที่มีการเรียกเก็บทั้งการนำเข้าสินค้าจากจีนและการจำหน่ายสินค้าภายในประเทศเพราะเป็นภาษีที่เรียกเก็บจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิตสินค้าหรือบริการ ซึ่งปัจจุบันนั้นมีการเรียกเก็บอยู่ที่ 7 %ซึ่งสำหรับการนำเข้าสินค้าจากจีนนั้นจะเรียกเก็บเช่นเดียวกันเดียวกับการเรียกเก็ฐภาษีอากรขาเข้าคือจะจัดเก็บต่อเมื่อมีการนำเข้าสินค้าเข้ามาภายในประเทศเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด